tisdag 24 oktober 2017

Nu har alla svarat

Liberalerna har svarat och därmed har jag fått svar från samtliga partier.
Övriga svar hittar ni HÄR.

Hej Nina,

Tack för ditt mail. Jag vill börja med att be så hemskt mycket om ursäkt för att vi inte har svarat dig tidigare, vi arbetar med våra rutiner så att det inte ska förekomma igen.

Vi var det partiet som instiftade LSS och vi är det enda partiet som budgeterar för reformen och försvarar den tidigare lagstiftningen.
LSS-reformen var ett stort framsteg i arbetet för full delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättningar.
Det mest uppmärksammade inslaget i reformen var införandet av rätt till personlig assistans.
Tanken var att människor som dagligen är beroende av olika stödinsatser skulle få ett reellt inflytande över
sina liv, till exempel över vem som skulle ge hjälp och stöd.
Företrädare för funktionshinderorganisationer beskriver assistansen som akut hotad. Såväl Försäkringskassan
som kommunerna blir hårdare i sina bedömningar. Regeringens utredning om lss har med ensidigt
fokus på kostnadskontroll spätt på oron i stället för att skingra den. Det behövs en utredning, men fokus
måste vara att utveckla lss-reformen, inte att avveckla den.
Personlig assistans är en avgörande frihetsfråga. Personer med omfattande funktionsnedsättningar ska få
möjlighet att leva, inte bara överleva. För oss liberaler är det alltid prioriterat att öka friheten för dem som
är i störst behov av andras hjälp.
Liberalerna förstärker den personliga assistansen med en miljard kronor per år över perioden 2018–2020.
På så sätt gör vi det möjligt för fler människor att få grundläggande frihet i vardagen.

Liberala hälsningar,

Björn Lundberg
Utredare
Liberalernas riksdagskansli

.

Inga kommentarer: