Bloggpresentation

Den här bloggen handlar om en helt vanlig familj med ett helt ovanligt liv. Den handlar om vanliga händelser och ovanliga lösningar. Om glädje, sorg och stolthet.

Den här bloggen handlar om rutiner, scheman, anpassning, lösningar, respekt, fördomar, utveckling, svårigheter och lättheter. Och om att inte tappa bort sig själv.

Den här bloggen handlar om livet med autism.

Jag vill med hjälp av den här bloggen sprida förståelse och kunskap om autism. Att tänka i andra banor. Att acceptera det som är annorlunda. Att inte döma förrän man vet orsaken och att tänka att det faktiskt alltid finns en orsak. Jag vill göra osynliga funktionshinder mer synliga.