måndag 2 oktober 2017

Politikersvar

Jag skrev återigen till dom partier som inte svarade efter mitt förra mail, och fick ännu ett svar. Tidigare svar, och länkar, hittar ni här.

Socialdemokraterna:

Hej Nina!

Tack för ditt mejl. Vi beklagar att vårt svar har dröjt.

För oss är det självklart så att alla familjer ska kunna få sin vardag att gå ihop och att alla ska få det stöd de har rätt till. Samtidigt finns det fall där människor fått sin assistans minskad. Det beror på hur lagen i dagsläget tolkas, inte på nedskärningar. Den lagstadgade rätten till assistans har alltså inte förändrats. Regeringen har inte heller fattat några beslut om nedskärningar av timmar. Tyvärr har den kopplingen ändå gjorts, vilket skapat både oro och frustration bland många människor.

Därför är det bra att regeringen nu, i årets regleringsbrev till Försäkringskassan, förtydligat att den lagliga rätten till assistans aldrig får sättas på undantag – varken av ekonomiska eller andra skäl.

Men det räcker inte. Många upplever att de inte får det stöd de behöver, och skillnaderna i bedömningarna från Försäkringskassan och kommuner varierar allt för mycket. Det skapar en otrygghet, kommer jag att få stöd för det jag behöver? Så ska det inte vara. Regeringen har därför tillsatt en utredning så att LSS och assistansersättningen kan förbättras, att träffsäkerheten ökar så att alla får den hjälp som har rätt till. Behöver lagen ändras för att fungera bättre, så ska den också det.

Regeringen har dessutom vidtagit flera andra åtgärder för att öka tryggheten:

- Bättre ersättningsystem. Ett lagförslag för att ge större möjlighet för personer med mycket stora behov att kunna få ersättning på ett sätt så att de bättre kan planera sina assistanstimmar i framtiden, exempelvis för kommande semestrar och storhelger.

- Ingen ska hamna mellan stolarna i det delade ansvaret från staten och kommunen. En kartläggning ska göras av det stöd som lämnas av kommuner till personer med funktionsnedsättningar som har behov av egenvårdsinsatser. På så vis kan det säkerställas att människor inte hamnar mellan stolarna i ett system med flera huvudmän (kommun och stat). Men då måste också staten bättre veta vilka som inte får hjälp med egenvård av Försäkringskassan, och i stället ska få det av kommunen.

- Den som får assistans ska alltid  kunna känna sig trygg med att få stöd av seriösa utförare. Inspektionen för vård och omsorg kommer att få ett uppdrag för att förbättra tillsynen och tillståndsprövningen för aktörer inom LSS och assistansen. Det behövs också mer ordning och reda inom assistansen som i dag har över 1000 utförare.

Vi ska slå vakt om en stark gemensam välfärd som ser till att ge stöd till den som behöver det, oavsett vem du är, var du bor eller storleken på plånboken. Det är en stor utmaning att komma till rätta med det som inte fungerar i våra välfärdssystem, men det är självklart för oss Socialdemokrater att ta det ansvaret och vända skutan i rätt riktning.

Kort sammanfattat innebär det alltså att vi anser att samhället ska ge stöd till de individer som behöver det mest, intentionerna bakom LSS-lagstiftningen ska gälla, och att jobba och vara förälder ska vara möjligt även för den som har barn med funktionsnedsättning!

Vi kommer därför att prioritera: Starkt stöd till personer med funktionsnedsättning. Alla som har rätt till stöd ska få det. Den personliga assistansen och assistansersättningen ska präglas av hög kvalitet och rättssäkerhet. Pengarna ska gå till assistans, inte marknadsföring och vinst.

Vänligen,
Marie

Socialdemokraterna

Var med och utveckla den svenska modellen.

Ju fler vi är som höjer vår röst, desto mer tvingar vi regeringen att agera i dom här frågorna. Det är vi väljare som avgör vad vi tycker är viktiga prioriteringar. Så skriv!


.

Inga kommentarer: