lördag 14 oktober 2017

Ett tillägg och ännu ett politikersvar

Först vill jag be om ursäkt över att jag missade ett svar från Centerpartiet, det har jag nu lagt till i min sammanställning HÄR. Det är bara Liberalerna som inte har svarat och från dom kommer samma autosvar varje gång. Jag undrar ju om dom ens läser mailen.

Igår kom ett svar från Sverigedemokraterna efter att jag skickat sammanställningen till alla partier och tackat dom som svarade för att dom gjorde det. Jag publicerar förstås det också, fast jag tar bort det som inte har med assistans och LSS att göra.

”För mer djupgående frågor så finns vi här på informationsavdelningen redo att hjälpa till.
När det gäller människor med funktionsnedsättning strävar vi efter ett samhälle där dessa personer får det stöd som behövs och ges möjligheter till goda levnadsvillkor. Det är vår åsikt att staten, landstingen och kommunerna har ett gemensamt ansvar för att personer med funktionsnedsättning ska kunna vara delaktiga i samhället på lika villkor som alla andra
LSS-reformen var en otroligt viktig reform eftersom den ger människor med funktionsnedsättning möjlighet att ha ett innehållsrikt liv och arbeta, ha fritidsintressen och umgås med vänner på lika villkor som alla andra. LSS var en otroligt viktig milstolpe i svensk funktionsnedsättningspolitik och en reform som vi vill värna.
Vår talesperson i dessa frågor, Carina Herrstedt, har under sina år i riksdagen motionerat om och ställt frågor om sådant som berör funktionsnedsatta och deras situation inom en mängd områden.
Vidare finns i Sverigedemokraternas budgetförslag för 2017 satsningar som bl.a. innebär ett utökat uppdrag åt Samhall AB i syfte att anställa fler personer och ett utökat anslag för lönebidrag.

Med vänlig hälsning
Robert
Informationsassistent Sverigedemokraterna”

.

Inga kommentarer: