tisdag 12 september 2017

Politikersvar

Jag har fått ännu ett svar på mitt arga mail, förutom det från Vänsterpartiet som jag skrev om igår.

Från Miljöpartiet:

Hej Nina, tack för ditt mail!

Frågor gällande LSS och assistans är ytterst viktiga och känsliga. Dessvärre går inte alltid politiska processer så snabbt som vi skulle önska. Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över assistansersättningen i socialförsäkringsbalken (SFB) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), vars resultat ska presenteras senast 1:a oktober 2018. Regeringen är öppna för lagförändringar om lagens avsikt inte uppfylls. Just på grund av att dessa frågor är så avgörande för de individer som berörs är det dock viktigt att förändringar av lagar och regler görs med försiktighet och med goda underlag. Miljöpartiet vill att alla människor ska kunna leva värdiga liv, oavsett funktionsförmåga.

Vi utvecklar ständigt vår politik inoom sociala frågor och ser ett behov av fortsatt politikutveckling internt när det kommer till assistans och LSS, för att kunna uppnå Miljöpartiets vision om ett samhälle som är tillgängligt för alla. På vår senaste kongress (våren 2017) röstades följande beslut på området igenom och är därigenom från och med nu en del av MP:s politiska arbete:

1. att MP ska verka för att regelverket förändras så att medicinering i form av exempelvis sondmatning inte ses som egenvård och därigenom blir assistansberättigad tid.

2. att MP ska verka för att Försäkringskassan ges huvudansvaret för att föra en dialog med kommunernas socialtjänst om de ärenden där de bedömer att assistanstiden understiger 20 timmar i syfte att så få som möjligt ska hamna mellan stolarna.

3. att alla universitet och högskolor ska ha tillgång till funktionshindersamordnare.

Vårt arbete med att se till att människor inte hamnar mellan stolarna fortsätter och vi kommer fortsatt att stå upp för alla människors lika värde och en rättvis välfärd.

Vänliga hälsningar
Miljöpartiet de gröna


Ganska tafatt, om ni frågar mig, men var och en får ju bilda sig en egen uppfattning. Min är dock att jag inte har ändrat åsikt angående mitt val än så länge iaf. Det här var inte några raka svar på mina frågor, utan mest det gamla vanligt politiker-blajet, tycker jag nog. Mina frågor handlade om individer som behöver assistans dygnet runt för att överleva, inte dom som bara behöver några timmar, eller lite extra stöd på universitetet.

Att lova förändring hjälper ju inte om man inte kan tala om vilka förändringar man pratar om. Försämringar är också förändringar.

.

1 kommentar:

Annelie L sa...

Nej det var verkligen inget svar de kan vara stolta över....